สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคาและฝ้าเพดานตึกผู้ป่วยใน รพ.พนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 16-09-2562 841 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคาและฝ้าเพดานตึกผู้ป่วยใน รพ.พนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)